Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Fredrik Stigsson

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 83
16
Löpande bokföring / SV: Försäljning del av mark
« skrivet: augusti 11, 2017, 08:06:50 AM »
Hej,

du bokför försäljningssumman på konto 3972 "Vinst vid avyttring av byggnader och mark".

Exempelvis:
1930 Bankgiro; Debet; 40 000
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark; Kredit; 40 000

17
Löpande bokföring / SV: VMB
« skrivet: augusti 02, 2017, 10:11:16 AM »
Hej!

Du behöver inte tillämpa vinstmarginalbeskattning avseende frakten. Vinstmarginalbeskattning (VMB) för moms innebär att beskattningsunderlaget för redovisning och betalning av utgående moms utgörs av vinsten efter avdrag för utgående moms. I ditt fall har du en vinst på 109 SEK (119-10), beskattningsunderlaget är 87,2 (109/1,25) och momsen är 21,8 (87,2*0,25). Du kan också beräkna momsen direkt från vinsten, marginalmomsen för 25 % är 20 % (0,25/1,25), momsen blir då 21,8 (109*0,2).

Exempel, inköp av vas
1930 Bankgiro; Kredit; 10
4200 Sålda varor VMB; Debet; 10

Exempel, försäljning av vas
1930 Bankgiro; Debet; 119 // Vas
3211 Försäljning positiv VMB 25 %; Kredit; 87,2 // Vas
3213 Försäljning positiv VMB, ej moms; Kredit; 31,8 // Vas
2611 Utgående moms 25 %; Kredit; 21,8 // Vas
1930 Bankgiro; Debet; 64 // Frakt
2611 Utgående moms 25 %; Kredit; 12,8 // Frakt
3520 Fakturerade frakter; Kredit; 51,2 // Frakt

Exempel, faktura på frakt
1930 Bankgiro; Kredit; 59
2641 Ingående moms; Debet; 11,8
5710 Frakter; Debet; 47,2

18
Allmänt / SV: Förvaltning av värdepapper
« skrivet: juli 25, 2017, 11:19:17 AM »
Hej!

Jo, det gör dom.

19
Löpande bokföring / SV: Kontering försäljning av porto
« skrivet: juli 10, 2017, 12:57:15 PM »
Hej,

momsfriheten gäller för frimärken samt posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten. I Sverige är det PostNord Sverige AB som har hand om den samhällsomfattande posttjänsten.

20
Ekonomiprogram / SV: Sända dokument med epost
« skrivet: juli 10, 2017, 12:48:21 PM »
Hej,

du kan skanna dokument med din mobiltelefon. Det finns appar för detta, exempelvis CamScanner. När du har skannat dokumentet med denna app så kan du skicka dokumentet som pdf till din revisor via mobiltelefonen.

21
Bokslut och årsredovisning / SV: Ställda säkerheter
« skrivet: juni 30, 2017, 08:36:50 AM »
Hej!

Företagsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Fastighetsinteckning: Beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)
Tillgångar med äganderättsförbehåll: Tillgångarnas redovisade värden

Redovisat värde är anskaffningsutgift minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

22
Hej,

konton i kontogrupp 25:
2512 Beräknad inkomstskatt
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader
2515 Beräknad avkastningsskatt

Följande konto kan också varit motkonton:
2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader

23
Hej,

det kan vara lite komplicerat att rätta till skattekontot i bokföringen om det har varit fel under en längre tid. Om saldot på konto 1630 är korrekt så borde det vara fel på några av motkontona (1640, 2510, 2512, 2710, 2730 och 2731). När det gäller konto 2710, 2731 och 2731 så borde dessa bara innehålla skulder för en månads preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, om det har blivit fel här så får du justera differenserna mot kostnadskonton för lön och arbetsgivaravgifter.

Kontona för skatteskuld (2510 och 2512) kan ha differenser på grund av att den beräknade skatten inte stämmer överens med den slutliga skatten. Dessa differenser brukar bokföras som 8920 "Skatt på grund av ändrad beskattning".

Du måste rätta till balanserna genom att bokföra mot resultatkonton.

24
Skatt och deklaration / SV: Tillgodoförd debiterad preliminärskatt
« skrivet: juni 12, 2017, 08:21:31 AM »
Hej!

Du bokför det här som en egen insättning (den del som du har fått in till den enskilda firman).

Exempel:
1930 Bankkonto; Debet; 10 000
2018 Egen insättning; Kredit; 10 000

25
Löpande bokföring / SV: Kontering av sålda kundfakturor
« skrivet: juni 09, 2017, 08:59:28 AM »
Hej!

Exempel 1:
1930 Bankkonto; Debet; 13 065
2611 Utgående moms SE, 25 %; Kredit; 2 790
3041 Tjänsteförsäljning 25 % SE; Kredit; 11 160
2641 Ingående moms; Debet; 177
6065 Avgifter och provision fakturaköp; Debet; 708

Exempel 2:
1930 Bankkonto; Debet; 331,25
2611 Utgående moms SE, 25 %; Kredit; 1 675
3041 Tjänsteförsäljning 25 % SE; Kredit; 6 700
2641 Ingående moms; Debet; 108,75
6065 Avgifter och provision fakturaköp; Debet; 435
1515 Kundfordringar, fakturaköp; Debet; 7 500

Exempel 3:
Finns inget att bokföra.

Exempel 4:
1930 Bankkonto; Debet; 7 500
1515 Kundfordringar, fakturaköp; Kredit; 7 500

26
Löpande bokföring / SV: Kontering försäljning av porto
« skrivet: maj 24, 2017, 08:41:08 AM »
Hej,

du skall lägga på moms på portokostnaden och du tillämpar den momssats som gäller för huvudprodukten.

27
Allmänt / SV: Köpa ut bolagsman ur HB
« skrivet: maj 24, 2017, 08:38:54 AM »
Hej,

de summor som finns på den utköpte delägarens eget kapital konton bokas bort mot de andra delägarnas eget kapital. Hur fördelningen skall göras beror på det kompanjonsavtal som finns mellan delägarna.

28
Löpande bokföring / SV: Kontering försäljning av porto
« skrivet: maj 19, 2017, 08:11:25 AM »
Hej!

Det är mest för din egen skull eller för de personer som läser din resultatrapport. Du behöver inte bokföra portot på konto 3520 men kan göra det om ni vill veta hur mycket ni har fakturerat avseende porto respektive böcker.

29
Löpande bokföring / SV: Utbildning kund
« skrivet: maj 19, 2017, 08:05:24 AM »
Hej,

vill bara förtydliga angående min post om konferens. Programmet skall omfatta minst 6 timmar per dag, om konferensen bara är i två dagar så behöver programmet bara omfatta 6 timmar under dag 1 och 6 timmar under dag 2.

När det gäller representation så är utgifter för måltider inte skattemässigt avdragsgilla längre, momsen på ett underlag om maximalt 300 SEK per person är avdragsgillt som ingående moms. Man får göra avdrag för enklare förtäring (förtäring som inte räknas som måltid), exempelvis fralla, bulle, godis osv.

30
Hej!

Konto 2990 "Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" nollas ut genom att man gör en motsatt kontering jämfört med hur man bokförde in det från början. Konto 2990 är ett periodiseringskonto, det används för att göra periodiseringar i samband med bokslutet.

Exempel, utlägg medlemmar 11 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Debet; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Kredit; 11 000

Exempel, återföring av periodisering
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Kredit; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Debet; 11 000

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 83