Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Fredrik Stigsson

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 84
31
Allmänt / SV: Köpa ut bolagsman ur HB
« skrivet: maj 24, 2017, 08:38:54 AM »
Hej,

de summor som finns på den utköpte delägarens eget kapital konton bokas bort mot de andra delägarnas eget kapital. Hur fördelningen skall göras beror på det kompanjonsavtal som finns mellan delägarna.

32
Löpande bokföring / SV: Kontering försäljning av porto
« skrivet: maj 19, 2017, 08:11:25 AM »
Hej!

Det är mest för din egen skull eller för de personer som läser din resultatrapport. Du behöver inte bokföra portot på konto 3520 men kan göra det om ni vill veta hur mycket ni har fakturerat avseende porto respektive böcker.

33
Löpande bokföring / SV: Utbildning kund
« skrivet: maj 19, 2017, 08:05:24 AM »
Hej,

vill bara förtydliga angående min post om konferens. Programmet skall omfatta minst 6 timmar per dag, om konferensen bara är i två dagar så behöver programmet bara omfatta 6 timmar under dag 1 och 6 timmar under dag 2.

När det gäller representation så är utgifter för måltider inte skattemässigt avdragsgilla längre, momsen på ett underlag om maximalt 300 SEK per person är avdragsgillt som ingående moms. Man får göra avdrag för enklare förtäring (förtäring som inte räknas som måltid), exempelvis fralla, bulle, godis osv.

34
Hej!

Konto 2990 "Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter" nollas ut genom att man gör en motsatt kontering jämfört med hur man bokförde in det från början. Konto 2990 är ett periodiseringskonto, det används för att göra periodiseringar i samband med bokslutet.

Exempel, utlägg medlemmar 11 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Debet; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Kredit; 11 000

Exempel, återföring av periodisering
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla; Kredit; 11 000
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Debet; 11 000

35
Löpande bokföring / SV: om fakturan bestridas
« skrivet: maj 12, 2017, 09:40:38 AM »
Hej,

jag tycker att du skall vänta med att bokföra fakturan till dess att det har blivit klartlagt huruvida fakturan är korrekt eller inte.

36
Skatt och deklaration / SV: Deklarera andel till medhjälpande make
« skrivet: maj 05, 2017, 09:02:13 AM »
Hej,

du måste också lämna en NE-blankett. Om ersättningen till en medhjälpande make betalats efter en timersättning som är högre än ca 120 kr inklusive semesterersättning och egenavgifter, bör du i en bilaga till deklarationen beskriva hur ersättningen har beräknats. Du kan i NE-blanketten ange personnummer på din fru som "Redovisningsansvarig" och då behöver du inte ange alla uppgifter för den enskilda firman. Se länk nedan för mer information.

Deklaration, enskild firma del 2

37
Skatt och deklaration / SV: enskild firma paralellt med ab
« skrivet: april 12, 2017, 08:51:28 AM »
Hej!

Jag ser inga problem med att hyra ut arbetsbilar och personal till aktiebolaget, inte heller med att vidarefakturera hyran. Det är affärsmässiga transaktioner. Det går bra att driva enskild firma och aktiebolag parallellt. Om den enskilda näringsidkaren har expansionsfonder kan det uppstå problem om den enskilda firman löses upp, det finns en risk att hela expansionsfonden löses upp. Expansionsfonden kan dock föras över till aktiebolaget men här måste man också vara noggrann, 78 % av expansionsfonden måste överföras till aktiebolaget.

Inget problem att driva verksamheterna parallellt men om man vill kunna ta större utdelningar i aktiebolaget så är det bra att lönekostnader i aktiebolaget för löneunderlaget i 3:12.

38
Löpande bokföring / SV: Skattekonto som inte har bokförts tidigare
« skrivet: april 12, 2017, 08:36:39 AM »
Hej,

plussaldot på skattekontot beror förmodligen på ränteintäkter utöver kostnadsräntor och förseningsavgifter med mera. En ränteintäkt på skattekontot påverkar resultaträkningen och tillgångskontot för skattekontot i balansräkningen.

39
Löpande bokföring / SV: Verifikationsserier
« skrivet: april 07, 2017, 08:50:55 AM »
Hej,

verifikationsserier används för att lättare kunna bokföra verifikationer i kronologisk ordning inom varje nummerserie. Om du bara använder en verifikationsserie och bokför vissa affärshändelser automatiskt via ditt bokföringsprogram så blir det svårt att få verifikationerna i kronologisk ordning (datumordning).

40
Löpande bokföring / SV: Bokföringsorder
« skrivet: april 07, 2017, 08:41:30 AM »
Hej!

Ja, du kan skriva ut verifikationslista från programmet och använda som underlag.

41
Löpande bokföring / SV: Rättning av felkontering
« skrivet: april 07, 2017, 08:39:52 AM »
Hej!

Ja, det räcker att du gör en omföring mellan konton i en rättningsverifikation. För det första kan du kontrollera att du har rätt momskoder på dina konton (3051, 3044 och 3045). Hur gör du när du bokför momsrapporten? Momsrapporten bokförs i den period då momsredovisningen görs, momsrapporten skall nolla ut kontona för utgående och ingående moms. Om du redovisar moms per år så bokför du momsrapporten per den 31 december.

42
Löpande bokföring / SV: Moms vid vidarefakturering
« skrivet: mars 31, 2017, 08:27:52 AM »
Hej!

Tack för svar! Kan jag tolka det som att jag inte behöver ta ut moms på vidarefaktureringen även om både mitt AB och den jag vidarefakturerar är momspliktiga verksamheter?
Japp.

43
Löpande bokföring / SV: Moms vid vidarefakturering
« skrivet: mars 24, 2017, 10:09:03 AM »
Hej,

du behöver inte ta ut någon moms vid vidarefaktureringen av hyra för lokal. Om du vill ta ut moms på hyran så måste följande villkor vara uppfyllda:

- att din hyresgäst stadigvarande använder den hyrda lokalen i en momspliktig verksamhet.
- att uthyrningen sker på heltid. Kravet på stadigvarande användning anses därför inte uppfyllt vid uthyrning, t.ex. två timmar tre dagar i veckan.
- att hyresavtalet gäller för obestämd tid eller för minst ett år, alternativt att uthyrningen pågått minst ett år genom att ett kortare avtal inte sagts upp och då förlängts automatiskt.

44
Löpande bokföring / SV: Utbildning kund
« skrivet: mars 17, 2017, 11:03:09 AM »
Hej,

utgifter för konferenser är avdragsgilla i sin helhet om vissa förutsättningar är uppfyllda. För att utgifterna för en konferens och en konferensresa skall vara skattemässigt avdragsgilla måste det finnas ett program som är till nytta för redovisningsenheten och som omfattar minst 6 timmar per dag och 30 timmar per vecka. Ytterligare ett krav för skattemässigt avdrag är att inslaget av nöjen och rekreation inte får vara för stort.

Du kan exempelvis bokföra kostnaden på konto 6901 Konferenser.

45
Bokslut och årsredovisning / SV: ställda säkerhet
« skrivet: mars 17, 2017, 10:32:19 AM »
Hej,

det är helt korrekt. Följande mall är upprättad enligt BFNAR (2016:10) om du vill ha inspiration, Årsredovisning K2 (BFNAR 2016:10).

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 84